izdelki

Standard


V podjetju smo se odločili, za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti, ki skladen z zahtevami mednarodnega standarda SIST ISO 9001:2008. Imenovani standard smo si pridobili leta 2005 in je pridobitev dolgotrajnih prizadevanj, lastnega kapitala ter v znanje in razvoj usmerjene politike podjetja.

Skladno z zahtevami tega standarda smo si sistem vodenja kakovosti z novim poslovnikom kakovosti pomembno nadgradili.

 

 

 

< Nazaj       

Copyright © 2020 EMB Bizant. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect